Kære årgang 98/99, årgang 03/04, årgang 08/09 og årgang 13/14. Der sker snart noget for jer…

Vi åbner igen dørene på Lyngs Idrætsefterskole for jubilarårgange på Kristi himmelfartsdag, torsdag d. 30./5.-2019 kl. 14.00-17.30

Vi har flere gange oplevet, at jubilarårgange har udtrykt interesse for at mødes og fejre deres jubilæum. Vi gentager derfor succesen fra sidste års jubilardag, og vi vil i den forbindelse gerne give årgangene, der forlod Lyngs Idrætsefterskole for 5, 10, 15 og 20 år siden muligheden for at kigge forbi deres gamle skole.

På skolen vil der blive serveret eftermiddagskaffe, og der vil være mulighed for at se, hvad der er nyt, og hvad der stadigvæk er det samme. Skolen lukkes igen sidst på eftermiddagen, og det er derefter op til den enkelte årgang på forhånd at have planlagt, om der skal være et efterfølgende program. Arrangementet vil fra skolens side af ikke koste noget, men det er op til årgangene selv at styre økonomien for en eventuel efterfølgende spisning/festlighed. Denne vil for øvrigt ikke kunne afholdes på skolen.

Vil vi gerne opfordre til, at årgangene selv sørger for at invitere hinanden indbyrdes, og at det forsøges, at alle elever på årgangen får den samme invitation. Vær opmærksom på, at der ikke som tidligere er en elevforening til at stå for invitationerne. Det er derfor op til årgangen selv at samle sig. Vi vil desuden gerne have en fast kontaktperson fra hver årgang, så vi kender antallet af besøgende og har en person at tage kontakt til hvis nødvendigt. Det gør det betydeligt nemmere for os at planlægge i forhold til eftermiddagskaffen, og vi vil også gerne lige høre, hvad der er tænkt af tanker på forhånd. Vi vil gerne, at årgangene senest en uge før arrangementet samlet melder tilbage til os, hvor mange de kommer.

Programmet er, udover kaffen, en mulighed for snak samt en guidet rundvisning. Derudover er der ikke et fastlagt program, men hvis det ønskes af årgangen, er det muligt at benytte skolens idrætsfaciliteter.

Vi vil i samme ombæring også gerne opfordre tidligere ansatte (for de ovennævnte årgange) til at overveje, om de har tid og lyst til at kigge forbi på dagen. I kan bare sende en besked på mail om, at I kommer.

Al kontakt til skolen skal ske via mail til René Shelløe – rs@l-i-e.dk.

Sidste år havde vi en rigtig hyggelig dag, og vi håber at mange igen i år vil tage imod muligheden for at gense Lyngs Idrætsefterskole.