Hvad koster et år på Lyngs Idrætsefterskole?

På Lyngs Idrætsefterskole er ugeprisen for årgang 2019/2020 kr. 2.310,- (42 uger).

Ved en sikret plads 15 måneder før skolestart (maj året inden) betales kr. 4.000 i aftalegebyr. Pengene bruges til bookning og forhåndsgebyr for rejser, generel planlægning af skoleåret osv. Hvis eleven melder fra efter indbetaling af aftalegebyret, er pengene tabt.

Når eleven starter på skolen, vil 1. rate på kr. 6.000,- falde til betaling senest medio juni. Derefter vil de efterfølgende 9 rater være beregnet efter at statsstøttebeløbet er registreret. Den sidste rate vil falde ultimo april.

Man søger statsstøtte ud fra forældrenes/husstandens personlige indkomst i 2017, med tillæg af evt. samlet positiv nettokapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk 2. Der indregnes et fradrag i indkomstgrundlaget på 36.784 kr. pr. hjemmeboende søskende under 18.

Det skal oplyses, at der i specielle tilfælde kan søges om individuel supplerende støtte.

Mere herom ved kontakt til kontoret på tlf.: 97 87 80 05.

Udvalgte indkomstintervaller: Egenbetaling pr. uge: 2.310 kr.
Indtil 350.000 kr. kr. 1.056
Ved 400.000 kr. kr. 1.112
Ved 500.000 kr. kr. 1.222
Ved 600.000 kr. kr. 1.333
Ved 700.000 kr. kr. 1.484
Ved 800.000 kr. kr. 1.595
Over 875.001 kr. kr. 1.706

Betaling

Lyngs Idrætsefterskole eksempel:

Skolepengene udgør kr. 2.310 om ugen, og hvis dine forældre/husstanden 2 år før du skal starte på efterskole tjente 500.000 kr., viser skemaet, at du skal betale 1.222 kr. om ugen.

Skoleåret har 42 uger, og din egenbetaling bliver derved:

1.222 x 42 = kr. 51.324

Betaling 1. rate kr. 6.000
Resterende (51.324-6.000):9 = kr. 5.036 pr. efterfølgende 9 rater.

Prisen og statsstøttebeløbene gælder for eleverne i årgang 2019/20

Hvis en elev stopper i utide, betales et udmeldelsesgebyr på tre gange ugeprisen før statstilskud (2310 x 3) uanset om opholdet opsiges fra elevens eller skolens side.

En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier. Ved et sådan afbræk af opholdet er skolen ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elevstøtte. Ønsker forældrene alligevel at tage eleven ud i nogle dage, vil forældrene skulle dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte, hvilket vil beløbe sig til kr. 2.500,- pr. berørt kursusuge.