Fantastiske faciliteter

Mobil Menu Se alle
Kunststofbanen
Springcenter
Boldhallen
Danse- og gymnastiksalen
Fitness lokalet
Klasseværelser
Spisesal
Fællesrum