IT

Vi opfordrer alle elever til at medbringe deres egen bærbare computer til brug i undervisningen. Vi har WIFI, der dækker hele skolen, ligesom alle elever har adgang til printer.

Vi har visse krav til elevernes brug af internettet og deres medbragte computerudstyr.

 

Elev fra Lyngs laver lektier
På Lyngs Idrætsefterskole hjælper eleverne hinanden

1) Ingen virus – det vil sige antivirus skal være installeret og opdateret.
2) Ingen fildeling – det vil sige alle former for fildelingsprogrammer (LimeWire, BearShare og lignende) må ikke være installeret på computeren.
3) Ingen ulovligheder ved brug af internettet – det vil sige ingen overtrædelse af dansk lovgivning.
4) Ingen privat netværksopbygning – det vil sige ingen netværkskabler eller trådløse netværkssystemer ud over det skolen stiller til rådighed.

Ved misbrug eller brud på ovennævne regelsæt vurderes konsekvensen af skolens forstander i samråd med den IT-ansvarlige.

Din computer skal indeholde et opdateret antivirusprogram samt en installation af Microsoft Office 365. Begge dele er noget, man kan få udleveret gratis af skolen.

Vær opmærksom på at de af skolen udleverede licenser ophører, når man forlader skolen. Begge krav gælder for øvrigt også for Mac-computere.