Hvad koster et år på Lyngs Idrætsefterskole?

På Lyngs Idrætsefterskole er ugeprisen for årgang 2017/2018 kr. 2.210,- (42 uger).

Ved indmeldelse betales 9 måneder før skolestart kr. 4.000 i aftalegebyr. Pengene bruges til bookning og forhåndsgebyr for rejser, generel planlægning af skoleåret osv. Hvis eleven melder fra efter indbetaling af aftalegebyret, er pengene tabt.

Når eleven starter på skolen, vil 1. rate på kr. 5.000,- falde til betaling senest d. 10.06.17. Derefter vil de efterfølgende 9 rater være beregnet efter at statsstøttebeløbet er registreret. Den sidste rate vil falde d. 28-04-18.

Man søger statsstøtte ud fra forældrenes/husstandens personlige indkomst i 2014, med tillæg af evt. samlet positiv nettokapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk 2. Der indregnes et fradrag i indkomstgrundlaget på 34.662 kr. pr. hjemmeboende søskende under 18.

Det skal oplyses, at der i specielle tilfælde kan søges om individuel supplerende støtte.

Mere herom ved kontakt til kontoret på tlf.: 97 87 80 05.

Udvalgte indkomstintervaller: Egenbetaling pr. uge: 2.160 kr.
Indtil 335.000 kr. kr. 978
Ved 385.000 kr. kr. 1.031
Ved 485.000 kr. kr. 1.135
Ved 585.000 kr. kr. 1.239
Ved 685.000 kr. kr. 1.381
Ved 785.000 kr. kr. 1.487
Over 860.000 kr. kr. 1.591

Betaling

Lyngs Idrætsefterskole eksempel:

Skolepengene udgør kr. 2.160 om ugen, og hvis dine forældre/husstanden 2 år før du skal starte på efterskole tjente 485.000 kr., viser skemaet, at du skal betale 1.135 kr. om ugen.

Skoleåret har 42 uger, og din egenbetaling bliver derved:

1.135 x 42 = kr. 47.670

Betaling 1. rate kr. 5.000
Resterende (47.670-5.000):9 = kr. 4.741 pr. efterfølgende 9 rater.

Prisen og statsstøttebeløbene gælder for eleverne i årgang 2016/17!
Følgende årgange vil blive bekendtgjort når vi kender beløbene.

Hvis en elev stopper i utide, betales et udmeldelsesgebyr på kr. 5.000,- uanset om opholdet opsiges fra elevens eller skolens side.

En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier. Ved et sådan afbræk af opholdet er skolen ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elevstøtte. Ønsker forældrene alligevel at tage eleven ud i nogle dage, vil forældrene skulle dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte, hvilket vil beløbe sig til kr. 2.500,- pr. berørt kursusuge.