Uddannelses-vejledning

Uddannelsesvejledningens formål er at vejlede de unge i at udarbejde uddannelsesplaner og træffe beslutning om, hvilken ungdomsuddannelse, man ønsker efter efterskoleopholdet.

• Alle 10. klasses elever skal på en uges brobygning til 1-2 ungdomsuddannelser for at afhjælpe dem i deres valg.

• I løbet af efteråret har vi en uddannelsesaften, hvor vi har besøg af studievejledere fra diverse ungdomsuddannelser, som kommer og fortæller om studiekrav, -miljø, -tilrettelæggelse m.m. Forældrene inviteres også med til denne aften.

• 10. klasses eleverne skal lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) med afsæt i deres fremtidige uddannelsesønske og/eller erhvervsønske. De skal altså undersøge en uddannelse/ et erhverv, som de evt. godt kunne tænke sig.

 

Eleverne fra Lyngs er samlet til morgensamling
Gruppearbejde med eleverne

• I januar har vi en uddannelsescaféaften, hvor vi får besøg af tidligere LIE-elever, som fortæller om deres nuværende ungdomsuddannelse/ læreplads.

• Alle elever vil få min. en samtale med vejlederen, og de, der er uafklarede med deres uddannelsesønsker, vil naturligvis få flere samtaler. Her bliver der bl.a. snakket om, hvilke planer og muligheder man har efter opholdet på LIE, hvilken ungdomsuddannelse, man har lyst til, hvad der kræves på de forskellige ungdomsuddannelser og hvad man evt. kunne tænke sig at bruge uddannelsen til.

Har I spørgsmål eller ønsker råd og vejledning, er I altid velkomne til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Lene Busk og  Karina Yde, Uddannelsesvejledere

Uddannelsesvejlederen på Lyngs Idrætsefterskole kan kontaktes på e-mail:

Uddannelsesvejleder@l-i-e.dk